Navigácia

Zoznam tried

Názov
mimoriadny ročník
I.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Vargová
I.B Triedny učiteľ Mgr. art.Eva Soviarová, ArtD.
II.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Garabášová
II.B Triedny učiteľ MgA.Zuzana Mečárová
III.A Triedny učiteľ Mgr. art.Mária Mártonová Kormanová, ArtD.
III.B Triedny učiteľ Mgr. Hana Švandová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Kučavíková
IV.B Triedny učiteľ PhDr. Marta Krchová
V. Triedny učiteľ Mgr. art.Dušan Vrúbel
VI. Triedny učiteľ Mgr. art.Miroslav Hanáček

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2019

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria