Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV.A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Matúš Čík
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 08:00 08:30 09:00 8
anglický jazyk B1 20.5.2019 10:40 11:00 11:20 25
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 07:40 08:00 08:20 19
Dominika Dorincová
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:20 10:40 11:00 19
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 08:00 08:30 09:00 8
anglický jazyk B1 21.5.2019 10:20 10:40 11:00 25
Andrea Gužíková
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
anglický jazyk B1 20.5.2019 08:40 09:00 09:20 25
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 14:00 14:30 15:00 8
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 11:00 11:20 11:40 19
Rebecca Hodasová
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 08:30 09:00 09:30 8
anglický jazyk B1 20.5.2019 11:00 11:20 11:40 25
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:00 08:20 08:40 19
Alžbeta Holášová
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:00 10:20 10:40 19
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 07:30 08:00 08:30 8
anglický jazyk B1 21.5.2019 10:00 10:20 10:40 25
Natália Jochimová
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 09:00 09:30 10:00 8
anglický jazyk B1 20.5.2019 11:20 11:40 12:00 25
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:20 08:40 09:00 19
Miriam Jurčíková
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
anglický jazyk B1 20.5.2019 08:00 08:20 08:40 25
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 10:30 11:00 11:30 8
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:40 09:00 09:20 19
Patrik Knut
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 11:00 11:30 12:00 8
Eva Kýšková
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
Simona Lengyelová
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:40 11:00 11:20 19
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 08:30 09:00 09:30 8
anglický jazyk B1 21.5.2019 11:00 11:20 11:40 25
Miroslav Maťuga
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
anglický jazyk B1 20.5.2019 08:20 08:40 09:00 25
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 11:30 12:00 12:30 8
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:00 10:20 10:40 19
Matej Nerád
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
anglický jazyk B1 20.5.2019 10:20 10:40 11:00 25
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 12:00 12:30 13:00 8
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:20 10:40 11:00 19
Eliška Ocelíková
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
nemecký jazyk B1 20.5.2019 11:00 11:20 11:40 19
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 11:00 11:20 11:40 19
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 10:30 11:00 11:30 8
Daniela Olešová
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 11:20 11:40 12:00 19
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 09:00 09:30 10:00 8
anglický jazyk B1 21.5.2019 11:20 11:40 12:00 25
Diana Pokorná
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:20 13:40 14:00 19
anglický jazyk B1 21.5.2019 08:40 09:00 09:20 25
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 11:00 11:30 12:00 8
Katarína Šimová
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 12:00 12:30 13:00 8
Jana Toráčová
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 14:00 14:20 14:40 19
anglický jazyk B1 21.5.2019 08:00 08:20 08:40 25
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 14:30 15:00 15:30 8
Tomáš Urík
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:40 14:00 14:20 19
anglický jazyk B1 21.5.2019 08:20 08:40 09:00 25
teoretická časť odbornej zložky  21.5.2019 14:00 14:30 15:00 8
Lucia Ušáková
praktická časť odbornej zložky  13.5.2019 00:00 00:30 01:00
anglický jazyk B1 20.5.2019 10:00 10:20 10:40 25
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 14:30 15:00 15:30 8
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 11:20 11:40 12:00 19

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2019

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria