Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. OrM Riaditeľ
 
 
Mgr. art. Zuzana Priečinská Pr Zástupkyňa
 
 
Mgr. Hana Švandová Šd Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. art. Darina Andrejková Ak Učiteľka
 
 
Mgr. art. Miroslav Baloga Ba Učiteľ
 
 
Mgr. art. Michael Berki Bk Učiteľ
 
 
Mgr. art. Bibiána Bieniková BiB Učiteľka
 
 
Mgr. art. Katarína Bírošová Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Brezániová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Lenka Bytčanková Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Čahojová Učiteľka
 
 
Diana Čornaková Učiteľka
 
 
Mgr. art. Maroš Didi Učiteľ
 
 
Mgr. art. Michal Dírer Učiteľ
 
 
MgA. Ľubomíra Dutková, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jana Fajerová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Alena Ferková Fe Učiteľka
 
 
Bibiana Figurová Fig Učiteľka
 
 
Mgr. art. Ľudmila Fraňová Učiteľka
 
 
PaedDr. Vladimír Fuljer Učiteľ
 
 
Mgr. art. Marta Gáborová Gb Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Garabášová Gar Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. art. Květa Glasnáková GlK Učiteľka
 
 
Monika Golierová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jozef Gráf Gr Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD. Gut Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Halačová Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Hamalová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Miroslav Hanáček Han Triedny učiteľ: VI.
 
 
Juraj Hodas Učiteľ
 
 
Mgr. art. František Hrivo Ho Učiteľ
 
 
Mgr. art. Hana Hrochová Hch Učiteľka
 
 
Mgr. art. Veronika Chmeliarová Chm Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Ivaniš Iv Učiteľ
 
 
Mgr. art. Luisa Jurigová Ju Učiteľka
 
 
Mgr. art. Emília Kalická Kc Učiteľka
 
 
Mgr. art. Anna Kocifajová Učiteľka
 
 
PhDr. Marta Krchová Kch Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Juraj Kubek Kb Učiteľ
 
 
Mgr. Dagmar Kučavíková Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. art. Ľubomír Kudja Kd Učiteľ
 
 
Doc. Ján Labant, ArtD. La Učiteľ
 
 
PaedDr. Olga Labantová LaO Učiteľka
 
 
Štefan Ladovský Ld Učiteľ
 
 
Mgr. art. Irena Lukáčová Lu Učiteľka
 
 
PhDr. Eva Martáková Učiteľka
 
 
Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová, ArtD. Mar Triedna učiteľka: III.A
 
 
MgA. Zuzana Mečárová Me Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Miroslav Mihálik MiM Učiteľ
 
 
Alžbeta Michalcová MiA Učiteľka
 
 
Mgr. Ing. Marián Muška Muš Učiteľ
 
 
Mgr. Martin Oboňa Ob Učiteľ
 
 
Mgr. Henrieta Oravcová OrH Učiteľka
 
 
MgA. Lukáš Oravec Učiteľ
 
 
Anastázia Orolínová Or Učiteľka
 
 
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD. Pas Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Patrnčiaková Učiteľka
 
 
Mgr. art. Lucia Pavič Pa Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Pažická Paž Učiteľka
 
 
Mgr. art. Peter Pláňavský Učiteľ
 
 
Mgr. art. Mária Pohůnková, PaedDr. PhM Učiteľka
 
 
Mgr. art. Martina Polievková Po Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Prokop Pp Učiteľ
 
 
MgA. Peter Ripka Učiteľ
 
 
Mgr. art. Zuzana Romančíková Učiteľka
 
 
MgA. Emília Sadloňová, PhD. Sa Učiteľka
 
 
Mgr. art. Peter Sandanus Učiteľ
 
 
Mgr. art. Adam Sedlický Učiteľ
 
 
Doc. Štefan Sedlický, ArtD. Sed Učiteľ
 
 
Mgr. Janka Serra LaJ Učiteľka
 
 
Elena Schmutzová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. So Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. art. Jozef Sršeň Sr Učiteľ
 
 
Mgr. art. Jana Staráčková St Učiteľka
 
 
Jozef Šalaga Učiteľ
 
 
Mgr. art. Ružena Šípková Ší Učiteľka
 
 
Mgr.art. et Mgr. Peter Špilák, PhD. Učiteľ
 
 
Mgr. Adriána Šumská Učiteľka
 
 
Mgr. art. Darina Švárna Šv Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Turská Tu Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Vaňouček Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Vargová VaE Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. art. Tomáš Vrškový Učiteľ
 
 
Mgr. art. Dušan Vrúbel Vr Triedny učiteľ: V.
 
 
Mgr. art. Radka Weisháb We Učiteľka
 
 
Mgr. art. Martin Židek Ži Učiteľ

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2019

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria