Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. OrM Riaditeľ
 
 
Mgr. art. Zuzana Priečinská Pr Zástupkyňa
 
 
Mgr. Hana Švandová Šd Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. art. Darina Andrejková Ak Učiteľka
 
 
Mgr. art. Miroslav Baloga Ba Učiteľ
 
 
Mgr. art. Michael Berki Bk Učiteľ
 
 
Mgr. art. Bibiána Bieniková BiB Učiteľka
bbienikova@gmail.com
 
 
Mgr. art. Katarína Bírošová Učiteľka
kjoniova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Brezániová Učiteľka
ana61@centrum.sk
 
 
Mgr.art. et Mgr. Barbora Brosová Lipková, PhD. Učiteľka
barbora.lipkova@gmail.com
 
 
Mgr. art. Lenka Bytčanková Učiteľka
lenka.bytcankova@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Čahojová Učiteľka
erika.cahojova@gmail.com
 
 
Diana Čornaková Učiteľka
dia@fb.sk
 
 
Mgr. art. Michal Dírer Učiteľ
 
 
MgA. Ľubomíra Dutková, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jana Fajerová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Alena Ferková Fe Učiteľka
 
 
Bibiana Figurová Fig Učiteľka
 
 
Mgr. art. Ľudmila Fraňová Učiteľka
 
 
PaedDr. Vladimír Fuljer Učiteľ
fuljer.vladimir@awzet.sk
 
 
Mgr. art. Marta Gáborová Gb Učiteľka
 
 
Mgr. art. Igor Gajan Ga Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Garabášová Gar Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. art. Květa Glasnáková GlK Učiteľka
 
 
Monika Golierová Učiteľka
mon.golierova@gmail.com
 
 
Mgr. art. Jozef Gráf Gr Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD. Gut Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Halačová Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Hamalová Učiteľka
hamalova.martina@gmail.com
 
 
Mgr. art. Miroslav Hanáček Han Triedny učiteľ: VI.
 
 
Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD. Učiteľka
kristinahlistova@yahoo.com
 
 
Mgr. art. František Hrivo Ho Učiteľ
 
 
Mgr. art. Hana Hrochová Hch Učiteľka
 
 
Mgr. art. Veronika Chmeliarová Chm Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Ivaniš Iv Učiteľ
 
 
Mgr. art. Luisa Jurigová Ju Učiteľka
 
 
Mgr. art. Emília Kalická Kc Učiteľka
 
 
Mgr. art. Anna Kocifajová Učiteľka
 
 
PhDr. Marta Krchová Kch Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Juraj Kubek Kb Učiteľ
juraj.kubek@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Kučavíková Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. art. Ľubomír Kudja Kd Učiteľ
 
 
Doc. Ján Labant, ArtD. La Učiteľ
 
 
PaedDr. Olga Labantová LaO Učiteľka
olgalabantova@gmail.com
 
 
Štefan Ladovský Ld Učiteľ
 
 
Mgr. art. Irena Lukáčová Lu Učiteľka
 
 
PhDr. Eva Martáková Učiteľka
 
 
Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová, ArtD. Mar Triedna učiteľka: III.A
 
 
MgA. Zuzana Mečárová Me Triedna učiteľka: II.B
zuzanamecarova@seznam.cz
 
 
Mgr. Miroslav Mihálik MiM Učiteľ
miroslav.mihalik@centrum.sk
 
 
Alžbeta Michalcová MiA Učiteľka
alzbeta.michalcova@gmail.com
 
 
Mgr. Ing. Marián Muška Muš Učiteľ
m.muska@stonline.sk
 
 
Mgr. Martin Oboňa Ob Učiteľ
 
 
Mgr. Henrieta Oravcová OrH Učiteľka
 
 
MgA. Lukáš Oravec Učiteľ
 
 
Anastázia Orolínová Or Učiteľka
stazkao@gmail.com
 
 
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD. Pas Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Patrnčiaková Učiteľka
patrnciakova@gmail.com
 
 
Mgr. art. Lucia Pavič Pa Učiteľka
l.blahutova@centrum.sk
 
 
Mgr. Marta Pažická Paž Učiteľka
marta.pazicka@gmail.com
 
 
Mgr. art. Peter Pláňavský Učiteľ
 
 
Mgr. art. Mária Pohůnková, PaedDr. PhM Učiteľka
 
 
Mgr. art. Martina Polievková Po Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Prokop Pp Učiteľ
 
 
MgA. Peter Ripka Učiteľ
cloviecik@centrum.cz
 
 
Mgr. art. Zuzana Romančíková Učiteľka
zuzana.romacikova@zoznam.sk
 
 
MgA. Emília Sadloňová, PhD. Sa Učiteľka
 
 
Mgr. art. Peter Sandanus Učiteľ
petke.sandanus@gmail.com
 
 
Mgr. art. Adam Sedlický Učiteľ
 
 
Doc. Štefan Sedlický, ArtD. Sed Učiteľ
 
 
Mgr. art. Milan Seidl SeM Učiteľ
 
 
Mgr. Janka Serra LaJ Učiteľka
 
 
Elena Schmutzová Učiteľka
e.schmutzova@eurytmia.sk
 
 
Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. So Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. art. Jozef Sršeň Sr Učiteľ
 
 
Mgr. art. Jana Staráčková St Učiteľka
janka.starackova@gmail.com
 
 
Jozef Šalaga Učiteľ
salagaj@gmail.com
 
 
Mgr. art. Ružena Šípková Ší Učiteľka
ruzenasipkova@gmail.com
 
 
Mgr.art. et Mgr. Peter Špilák, PhD. Učiteľ
 
 
Mgr. Adriána Šumská Učiteľka
podolakova.adriana@gmail.com
 
 
Mgr. art. Darina Švárna Šv Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Turská Tu Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Vaňouček Učiteľ
vanilka5265@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Vargová VaE Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. art. Tomáš Vrškový Učiteľ
tomaskovrskovy@gmail.com
 
 
Mgr. art. Dušan Vrúbel Vr Triedny učiteľ: V.
 
 
Mgr. art. Radka Weisháb We Učiteľka
weishab.r@gmail.com
 
 
Mgr. art. Martin Židek Ži Učiteľ
mzidek1969@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria