Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Garabášová
I.B Triedny učiteľ MgA.Zuzana Mečárová
II.A Triedny učiteľ Mgr. art.Mária Mártonová Kormanová, ArtD.
II.B Triedny učiteľ Mgr. Martin Krška
III.A Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Kučavíková
III.B Triedny učiteľ PhDr. Marta Krchová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. art.Dušan Vrúbel
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Hana Švandová
V. Triedny učiteľ Mgr. art.Miroslav Hanáček
VI. Triedny učiteľ Mgr. Eva Vargová

© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria