Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Garabášová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ MgA.Zuzana Mečárová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art.Mária Mártonová Kormanová, ArtD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Krška
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Kučavíková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Marta Krchová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art.Dušan Vrúbel
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Švandová
V. Triedny učiteľ Mgr. art.Miroslav Hanáček
VI. Triedny učiteľ Mgr. Eva Vargová

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria