Navigácia

Contact

 • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
 • +421 041 56 200 90

História školy

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste. Škola v roku 2011 oslávla 60 rokov svojej existencie a jej absolventi sa vždy radili medzi špičkových slovenských umelcov a pedagógov, mnohí našli skvelé uplatnenie aj v zahraničí. Štúdium sa stabilizovalo ako šesťročné s maturitou v štvrtom ročníku , s pomaturitným dvojročným cyklom. V škole je možné študovať hru na takmer všetkých hudobných nástrojoch, spev, dirigovanie aj cirkevnú hudbu.

Novinky

 • 30. 11. 2010

  Stránka našej školy edupage je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozpis maturity a množstvo iných údajov.

  Oficiálna stránka školy: www.konza.sk

Mapa

Počet návštev: 1058806

Novinky

Kontakt

 • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
 • +421 041 56 200 90

Fotogaléria