• Iný nepedagogický zamestnanec
   • Mgr. art. Darina Andrejková
   • Mgr. art. Darina AndrejkováUčiteľka
   • Mgr. art. Miroslav Baloga
   • Mgr. art. Miroslav BalogaUčiteľ
   • Mária Barčíková
   • Mária BarčíkováUpratovačka
   • Mgr. art. Pavol Bažík
   • Mgr. art. Pavol BažíkUčiteľ
   • Mgr. art. Michael Berki, ArtD.
   • Mgr. art. Michael Berki, ArtD.Učiteľ
   • Mgr. art. Bibiána Bieniková
   • Mgr. art. Bibiána BienikováUčiteľka
   • Mgr. art. Katarína Bírošová
   • Mgr. art. Katarína BírošováUčiteľka
   • Bc. Klára Borovičková, DiS. art.
   • Bc. Klára Borovičková, DiS. art.Učiteľka
   • Mgr. Anna Brezániová
   • Mgr. Anna BrezániováUčiteľka
   • Mgr. art. Lenka Bytčanková
   • Mgr. art. Lenka BytčankováUčiteľka
   • Mgr. Erika Čahojová
   • Mgr. Erika ČahojováUčiteľka
   • Mgr. Anna Dávidíková
   • Mgr. Anna DávidíkováUčiteľka
   • Mgr. art. Michal Dírer
   • Mgr. art. Michal DírerUčiteľ
   • Bibiana Figurová
   • Bibiana FigurováUčiteľka
   • Helena Fojtíková
   • Helena FojtíkováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. art. Ľudmila Fraňová
   • Mgr. art. Ľudmila FraňováUčiteľka
   • PaedDr. Vladimír Fuljer
   • PaedDr. Vladimír FuljerUčiteľ
   • Mgr. art. Marta Gáborová
   • Mgr. art. Marta GáborováUčiteľka
   • Zuzana Gajanová
   • Zuzana GajanováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. Zuzana Garabášová
   • Mgr. Zuzana GarabášováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
   • Antónia Gaštanová
   • Antónia GaštanováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. art. Jozef Gráf
   • Mgr. art. Jozef GráfUčiteľ
   • Antónia Gráfová, DiS. art.
   • Antónia Gráfová, DiS. art.Učiteľka
   • Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD.
   • Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD.Učiteľka
   • Soňa Hahnová
   • Soňa HahnováUpratovačka
   • Mgr. Janka Halačová
   • Mgr. Janka HalačováUčiteľka
   • Mgr. art. Jana Hamplová
   • Mgr. art. Jana HamplováUčiteľka
   • Mgr. art. Miroslav Hanáček, ArtD.
   • Mgr. art. Miroslav Hanáček, ArtD.Učiteľ
   • Mgr. art. František Hrivo
   • Mgr. art. František HrivoUčiteľ